Обучения

Кратки и фокусирани

Интерактивни

Ключови умения

Практични и приложими

Нашият подход

Обученията са съобразени с добрите практики при обучаване на хора с опит и комбинират теорията с интерактивни занимания и активност от страна на участниците. Използват се разнообразни методи като дискусии, работа по конкретни казуси, работа по двойки и в малки групи, симулации. Освен учебните материали са включени и различни статии, видео, инструменти за самооценка.

Да се срещнем за да дискутираме нуждите ви

Подготовка и провеждане на обучението

Оценка на резултатите и обратната връзка

Преносими умения

 • Ефективно целеполагане
 • Управление на времето
 • Ефективна обратна връзка
 • Емоционална гъвкавост
 • Ефективна комуникация
 • Ефективно лидерство

Възможно е към обученията да се добавят и коучинг сесии, така че да се затвърдят научаванията и да се подкрепи участника в прилагането и развиването на уменията.

Agile

 • Design Thinking
 • Scrum
 • Product Owner
 • Product Management
 • Business Model Canvas