Sappiens, Ювал Харари

Всеки етап от историята е кръстопът. Само един извървян път свързва миналото с настоящето, но милиарди пътеки се разклоняват към бъдещето. Някои от тях са по-широки, по-гладки и по-добре маркирани, поради което е по-вероятно да поемем по тях. Въпреки това понякога историята или пък хората, които я сътворяват правят неочаквани криволици.