Индивидуален коучинг

Дефиниране на конкретни и ясни цели

Генериране на план за развитие на умения, ресурси, действие

Нови перспективи и гледни точки към съществуващи възможности

Мотивация и конструктивна нагласа към резултати

Изграждане на визия в стартиращи проекти

Младен Томов

Имам над 15 години професионален опит за международни компании в IT сектора. За това време преминах през различни роли и съм запознат с различните перспективи в процеса на разработка на софтуер. Имах удоволствието да работя директно с някои от най-големите компании в света, редица организации от Fortune 500 и водещи компании за професионални услуги.

Стремя се да поддържам висок стандарт на качество за себе си и за хората, с които работя. Професионалните ми интереси са в областта на подкрепа на ученето и развитие на мениджъри, предприемачи и лидери.

Индивидуалният коучинг е подходящ за хора в лидерски роли, които са изправени пред предизвикателства или биха искали да бъдат по-ефективни или удовлетворени в своите текущи роли. Темите и целите се задават от клиента и обикновено включват желани и значими индивидуални или бизнес постижения изискващи промяна. В процеса на работа може да се засегнат теми като ценности, емоции, важни взаимоотношения, необходими компетенции.

Коучингът е преди всичко партньорство и доверие. Дискусиите са конфиденциални и не бих разкрил никаква информация от тях без ваше позволение. Естеството на работата е, че работя заедно с вас, за да ви помогна да откриете собствения си отговор и следващи стъпки. Вие избирате върху какво да се фокусираме. Аз мога да проследявам темите,  да задавам въпроси за да изкристализират целите и следващите стъпки, поддържам  фокуса в дискусиите. В процеса на работа използвам подходящи инструменти, техники, концепции, модели и принципи, извлечени от поведенческите науки, мениджмънт литературата и коучинг практиката. Повечето от клиентите ми са от технологични компании, но съм работил с лидери в областта предприемачеството, търговията, правото и др.

В процеса на съвместна работа аз бих могъл да споделя информация, история или обратна връзка, която би била  полезна.

Продължителността на коучинг взаимоотношението варира в зависимост от нуждите и предпочитанията на клиента, целите честотата на срещите. Коучинг срещите се провеждат в офиса ми в София или онлайн.

Как работи?

Свържи се


Свържи се по телефон или през сайта

Първоначална сесия


Първоначална сесия на която да се запознаем и видим има ли химия между нас

Определяме цели


Определяме цели, фокус и продължителност на нашата работа

Регулярни сесии


Работим, отчитаме прогрес, поставяме междини цели, определяме възможности за учене

Отчитаме резултатите


Отчитаме резултатите от работата