Индивидуален коучинг

Партньорство  с висок интензитет и ефективност насочено към постигане на твоите цели

Екипен коучинг и фасилитиране

Придвижва екипа на следващото ниво подобрявайки ефективността и взаимодействията

Обучения

Качествени обучения за усвояване на нови умения и конструктивна нагласа

Индивидуален коучинг

Индивидуалният коучинг е взаимодействие между коуч и клиент за да осъществят нуждите на клиента. В процеса се провокира размисъл, креативност и учене, което спомага за увеличаване на личния и професионален потенциал, повече увереност и удовлетвореност.

Знанието е най-трайно, когато идва от анализ на собствения опит. Когато човек сам е стигнал до някакво решение, той е по-мотивиран да го изпълни, а успеха изгражда увереност в собствените му способности.

Коучингът е полезен ако:

  • Преминавате през процес на промени
  • Налага ви се да усвоите нови умения и/или да се подготвите за нова професионална роля
  • Опитвате се да постигнете баланс между личния и професионален живот
  • Желаете да изследвате ценностите си и да съгласувате изборите си с тях
  • Стремите се да изградите по-продуктивни взаимоотношения или да решите конфликт

Всеки етап от историята е кръстопът. Само един извървян път свързва миналото с настоящето, но милиарди пътеки се разклоняват към бъдещето. Някои от тях са по-широки, по-гладки и по-добре маркирани, поради което е по-вероятно да поемем по тях. Въпреки това понякога историята или пък хората, които я сътворяват правят неочаквани криволици.

Sappiens, Ювал Харари

Как работи?

Свържи се


Свържи се по телефон или през сайта

Първоначална сесия


Първоначална сесия на която да се запознаем и видим има ли химия между нас

Определяме цели


Определяме цели, фокус и продължителност на нашата работа

Регулярни сесии


Работим, отчитаме прогрес, поставяме междини цели, определяме възможности за учене

Отчитаме резултатите


Отчитаме резултатите от работата

Екипен коучинг

Ефективната екипна работа се базира на обще цели, норми и съгласувани решения. Когато те са налични всеки от членовете на екипа чувства, че е част от процеса. Хората работят в сътрудничество и с високо ниво на доверие помежду си. Създава се среда в която и екипа и всеки един участник в него е силно ангажиран и мотивиран.

Екипният коучинг помага за извеждане на екипа ви на това ниво. Той е подходящ за както за компании и екипи, които процъфтяват и искат да правят още по-добре, така и за такива, които може би са в моментен застой или преминават през промени и процес на трансформация.

Екипът ще бъде по-съгласуван и ще постига по-бързи и по-добри резултати. Екипният коучинг увеличава производителността и в крайна сметка води до по-голяма ефективност, повече доверие и удовлетвореност за всички участници.

Обучения

Кратки

По-лесно се вписват в натоварения график

Интерактивни

Теорията е комбинирана с дискусии, примери и игри

Ключови умения

Акцент на ключови основи умения, които правят разликата

Практични

Ще можете да прилагате новите умения веднага

Обученията са съобразени с добрите практики при обучаване на хора с опит и комбинират теорията с интерактивни занимания и активност от страна на участниците. Използват се разнообразни методи като дискусии, работа по конкретни казуси, работа по двойки и в малки групи, симулации. Освен учебните материали са включени и различни статии, видео, инструменти за самооценка.

Възможно е към обученията да се добавят и коучинг сесии така че да се затвърдят научаванията и да се подкрепи участника в прилагането и развиването на уменията.